Przywrócenie działania na szkodę spółki

Łukasz Chmielniak - adwokat Łukasz Chmielniak - adwokat

Sześć lat temu uchylony został art. 585 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037) dotyczący działania na szkodę spółki. Teraz coraz głośniej w Ministerstwie Sprawiedliwości (MS) mówi się o tym, że konieczny jest powrót tego rozwiązania ustawowego. O co chodzi?

Art. 585 k.s.h. powodował kryminalizację działania na szkodę spółki przez osoby, które tę spółkę tworzyły oraz będące członkami organów spółki bądź jej likwidatorami. MS wskazuje, iż działanie na szkodę spółki, choćby tyczyło się to własnej spółki, winno być kryminalizowane, ponieważ stanowi to naruszenie zasad wolnego rynku. Co więcej, państwo musi w pewien sposób regulować relacje między przedsiębiorcami, nie zaś wyłącznie stosunki między przedsiębiorcą a państwem.

W tym miejscu należy jednak przypomnieć stricte prawne przyczyny uchylenia omawianego art. 585 Kodeksu spółek handlowych. Przepis ten był krytykowany głównie przez przedstawicieli doktryny prawa. Wskazywali oni na niejasną treść regulacji, która dawała możliwość zbyt szerokiej kryminalizacji oraz brak wskazania na tryb ścigania działania na szkodę spółki. [kliknij aby kontynuować…]

Autor: Łukasz Chmielniak - adwokat, autor bloga o odpowiedzialności karnej gospodarczej i karnej skarbowej, pt.: Białe Kołnierzyki.

Blazej Sarzalski - radca prawny

Spółka z o. o. – trzy mity na jej temat do obalenia

Ten wpis będzie niedługi, bo jeszcze w klimacie wakacyjnym – zaplanowałem go już jakiś czas temu. Obalę trzy mity o spółce z o. o., które najczęściej słyszę podczas rozmów z Klientami. Spółka z o. o. odpowiada za zaciągnięte zobowiązania do wysokości kapitału zakładowego Ten mit pojawia się zdecydowanie najczęściej i niestety może przynieść wiele szkód. […]

Przeczytaj cały artykuł →
Patryk Szulc, redaktor

Spółki. Prawo handlowe

Spółki to podmioty, które utworzyć jest wcale nie tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Jeszcze trudniej je przekształcić, łączyć, dzielić czy zlikwidować. Dlatego lepiej zlecić takie działania profesjonalistom. W usługach z zakresu prawa handlowego i spółek specjalizuje się Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Błach. Zajmuje się ona m.in. opracowywaniem projektów umów oraz statutów spółek cywilnych, jawnych, […]

Przeczytaj cały artykuł →
Marcin Bartynski - radca prawny

Przekształcenie przedsiębiorcy a skrócenie okresu licencji przez GITD

Jeszcze przed przystąpieniem 1 maja 2004 roku Polski do Unii Europejskiej Generalny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) wydawał przedsiębiorcom transportowym licencje na okresy niemal pięćdziesięcioletnie. Natomiast po wejściu Polski do UE okazało się, że taka licencja może zostać wydana na okres do lat dziesięciu. Pojawia się w tym miejscu pytanie, czy przekształcenie przedsiębiorcy po wejściu Polski […]

Przeczytaj cały artykuł →
Anna Patoleta - adwokat

Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu przez wspólnika spółki a CIT

Dość powszechne staje się rozwiązanie, kiedy członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jej wspólnik, bądź pracownik innej spółki, która w tej pierwszej jest wspólnikiem. Zwykle osoby te nie pobierają wynagrodzenia za zarządzanie spółką. Czy w takim przypadku spółka uzyska przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia? Odpowiedź na pytanie, czy nieodpłatne pełnienie przez wspólnika jednocześnie obowiązków […]

Przeczytaj cały artykuł →
Łukasz Chmielniak - adwokat

Przestępstwo nadużycia zaufania w spółce z o.o.

Przestępstwo nadużycia zaufania, opisane w art. 296 Kodeksu karnego to bodaj najczęściej popełniane, oprócz oszustwa, przestępstwo w obrocie gospodarczym (zobacz nasz Raport o przestępstwach gospodarczych z 2013 roku), dlatego też postanowiłem poświęcić mu ponownie trochę uwagi. Na moim blogu pisałem już o tym, kto może być sprawcą tego przestępstwa, dziś będzie o tym, czy – […]

Przeczytaj cały artykuł →
Anna Patoleta - adwokat

Podatek VAT – czy można odliczyć z faktury wystawionej przez podmiot uznany za nieistniejący?

Jedną z podstawowych zasad podatku VAT jest jego neutralność, która wiąże się z prawem do odliczenia podatku VAT naliczonego od należnego. Co jednak w przypadku, gdy spółka z o.o. będąca nabywcą towaru, otrzyma fakturę wystawioną przez podmiot uznany za nieistniejący? Czy można odliczyć podatek VAT wynikający z takiej faktury? Więcej w poniższym wpisie i na […]

Przeczytaj cały artykuł →
Blazej Sarzalski - radca prawny

Powtarzające się świadczenia niepieniężne – spółka z o. o.

W umowach spółek z o. o. do bardzo rzadko stosowanych rozwiązań należy obciążanie wspólników obowiązkiem powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Co jednak ciekawe, jej stosowanie jest wbrew pozorom pożądane – głównie w małych spółkach. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zalicza się do spółek kapitałowych (czym różni się od spółek osobowych przeczytasz TUTAJ). Podmiotem sprawczym istnienia takiej spółki […]

Przeczytaj cały artykuł →
Marcin Bartynski - radca prawny

Umowa sprzedaży udziałów – co warto wiedzieć?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością to mechanizm, który z powodzeniem można wykorzystać do sprzedaży przedsiębiorstwa. Szczególnie, jeśli potencjalnemu kupującemu zależy na nabyciu przedsiębiorstwa łącznie np. z zezwoleniem na sprzedaż alkoholu. Przedstawiłem to dokładniej w innym, wcześniejszym wpisie. Trzeba jednak pamiętać, że do wszystkiego konieczna jest umowa sprzedaży udziałów i zastanowić się […]

Przeczytaj cały artykuł →
Patryk Szulc, redaktor

Spółdzielnia pracy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółdzielnia pracy może zostać przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wymaga to jednak czasu i zaangażowania – zarówno finansowego, jak i osobowego. O tym w poniższym tekście. Jeśli chodzi o czas, to aby spółdzielnia pracy stała się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, potrzeba co najmniej kilku miesięcy. Da się tego dokonać już w cztery miesiące, przy […]

Przeczytaj cały artykuł →
Karol Sienkiewicz - radca prawny

Wartość przedmiotu sporu przy powództwie z 299 K.s.h.

Możliwość dochodzenia swoich roszczeń przy pomocy przepisu art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych stanowi nieocenioną pomoc w odzyskiwaniu należności, w przypadku gdy wierzycielem jest niewypłacalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dlaczego? Dlatego, że członkowie zarządu takiej spółki z odpowiadają całym swoim majątkiem za jej zobowiązania na podstawie art. 299 K.s.h. w przypadku, gdy egzekucja wobec spółki okaże […]

Przeczytaj cały artykuł →